Nabídky veškeré foukané izolace dle individuální nabídky

Lepicí páska na parotěs 5cm

Kód: 62
Neohodnoceno
339,41 Kč / ks 280,50 Kč bez DPH
Skladem

L e p i c í p á s k y a u n i v e r z á l n í l e p i d l a T H E R M O F L O C

Detailní informace

Detailní popis produktu

L e p i c í p á s k y a u n i v e r z á l n í l e p i d l a T H E R M O F L O C j s o u u r č e n y
s p e c i á l n ě p r o p o u ž i t í p r o s y s t é m T H E R M O F L O C a s l o u ž í
ke v z d u c h o t ě s n é m u l e p e n í p a r o z á b ra n y T H E R M O F L O C a
s t ř e š n í c h a s t ě n o v ý c h i z o l a č n í c h p á s ů . D á l e s n i m i l z e
v z d u c h o t ě s n ě p ř e l e p i t s p o j e d ř e v o v l á k n i t ý c h d e s e k ( n a p ř.
O S B d e s k y a j . )